Kvällsandakt & bön

Från och med ikväll, den 4 augusti, börjar vi åter samlas på tisdagskvällarna till andakt & bön. Vi fortsätter naturligtvis att följa föreskrifter och restriktioner från myndigheterna och håller avstånd till varandra, men vi tror att många längtar efter att få komma samman, läsa Guds Ord tillsammans och få be tillsammans med vännerna i församlingen.

Vi börjar klockan 18:30 och samlingen pågår i cirka en timme.
Varmt välkommen!

VÄLKOMMEN PÅ SOMMARKUL

4-5 juli i Kompassen Enköping.

Är du mellan 7 och 12 år är du välkommen på dagläger.
På programmet står samlingar med bibelberättelser, lekar, aktiviteter, sång, dans och gemenskap ute och inne. Vi äter lunch och fikar tillsammans. Är det bra väder kanske vi åker iväg någonstans
Vi startar klockan 10.00 och håller på till klockan 16.00, varje dag. Ingång från parkeringen.

Hoppas att du kommer!
Ledarna i Enakyrkans barnverksamhet.

Anmälan senast 27 juni
Smsa eller mejla anmälan till André Lovtjärn. Tel: 0703 08 13 94
andre.lovtjarn@ outlook.com

Ange på anmälan
Barnets namn och ålder. Vårdnadshavares namn och telefonnummer.

Pris: 100 kr/barn max 200 kr/familj
Swisha beloppet senast 4 juli till 0703 08 13 94 eller betala kontant till ledarna. Ange barnets namn vid betalning.

Frågor
Besvaras av Göran Granath goran@ granatherna.se

Sommarens gudstjänster

Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst online under sommaren. Från och med söndagen den 7 juni blir temat “Elva möten med Jesus.”
Texterna från evangelierna handlar om människor med helt olika bakgrund och med skilda behov, som får ett personligt möte med Jesus.

Vad händer med en människa som möter Jesus?
Hur möter Jesus människor?

I sommarens gudstjänster får vi bland andra följa Skeptikern Natanael, Teologen & den utstötta, En rik ung man, Två sörjande systrar, Sackeus och Lasarus.

Som vanligt hittar du söndagens onlinegudstjänst här på hemsidan under rubriken “Gudstjänst Online” eller på Youtube (sök på “Enakyrkan”).

Välkommen att fira gudstjänst med oss på nätet under sommaren!

Lovsångskväll 21/5 kl 18:00

Välkommen till lovsångskväll!

Mitt i dessa tider när vi inte kan träffas för att fira gudstjänst och tillbe som vanligt håller vi en lovsångskväll i Enakyrkan den 21 maj 18:00 i Stora salen.

Under ett par timmar stannar vi upp, ”mitt i stormen” och påminner oss om vem som sitter på tronen. Påminner våra hjärtan om Gud som valde att bli människa, som sov lugnt mitt i stormen, medan andra hade panik.

Vi tror att detta kommer vara en kväll av befrielse och av frid. Vi tror att Gud vill komma med ett färskt gudsmöte där Han påminner oss om vem Han är, vilka vi är och vilka vi är i Honom.

Kom med förväntan på Gud!

Vi följer rekommendationer om social distans och kommer sprida ut oss i stora salen. Vi ber dig avstå från att delta om du har symtom av luftvägsinfektion eller om du tillhör någon riskgrupp.

Eftersom vi måste begränsa antalet personer till 50, har vi skapat ett anmälningsformulär. Notera att du inte är fullt anmäld förrän du mottagit ett bekräftelsemail från oss.

FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

ANMÄLAN:
https://forms.gle/KSbzEk4C8KA6duf2A

Kallelse till Års- och administrationsmötet

KALLELSE TILL ÅRS– OCH ADMINSTRATIONSMÖTE

Församlingens års- och administrationsmöte, som ajournerats ett par gånger kommer att hållas den 24 maj 2020 klockan 12:30.
Denna gång ajourneras inte mötet utan kommer att genomföras efter den sedvanliga dagordningen.

Anmälan

På grund av de rådande restriktionerna för samlingar behöver vi veta hur många som kommer att delta i årsmötet. Om antalet överstiger femtio kommer vi att ordna med överföring till en annan sal, så att alla kan följa med i diskussioner och beslut.
För att vara med på årsmötet måste du alltså anmäla dig i förväg.
OBS! Sista datum för anmälan är tisdag den 18 maj!

Anmälningsformuläret hittar du här:
ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

Vad gäller för de som är 70+?

Den som är över 70 år, tillhör någon riskgrupp eller känner sig det minsta sjuk ska naturligtvis följa de regler och rekommendationer som myndigheterna fastslagit. Det innebär att vi avråder alla som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp att delta i mötet.

Medlem i församlingen som tillhör gruppen 70+ kommer att få brev med handlingar inför årsmötet och information om ombud som står till förfogande för denna grupp.

Handlingar

Ett mail med länkar till de aktuella dokumenten för årsmötet, såsom dagordning, årsberättelse, årsredovisning och förslag till val, har skickats ut via medlemsregistret.
Har du inte fått mailet, vänligen kontakta oss på info@18.159.146.128

Att hålla årsmöte på det här sättet med föranmälan och restriktioner är naturligtvis inte optimalt, men vi ser inga andra praktiska lösningar i det rådande läget och hoppas på din förståelse för att vi genomför mötet på det här sättet.

Vi önskar dig Guds rika välsignelse!
//Församlingsledningen


Jag är – ny serie predikningar

Vi går in i femte veckan av gudstjänster på nätet. Även om vi verkligen saknar att mötas som församling är vi tacksamma över att vi åtminstone har den här möjligheten. Statistiken över antalet unika tittare tyder på att vi har med oss en hel del människor som inte vanligtvis besöker våra gudstjänster. Be för dessa människor!
 
Den här helgen börjar vi predika över ett nytt tema som vi kallar ”Jag är…”.
I Gamla Testamentet presenterar Gud sig själv som ”Jag är”. Det finns en mängd tillägg till gudsnamnet, till exempel Herren din läkare, Herren din försörjare och Herren din frid. Vi kommer att lyfta fram några av dessa gudsnamn eftersom de förmedlar så mycket tröst och hopp, inte minst i den svåra tid vi nu upplever.

Krister Hultberg inleder serien med att tala om gudsnamnet JHWH och påminner om löftet “en trofast Gud, utan svek” från 5 Mosebok 32:4.
Resten av serien ser ut så här:

26 april Herren den närvarande – Krister Hultberg
03 maj Herren min försörjare – Elisabeth Rambrant
10 maj Herren min herde – Peter Ulveström
17 maj Herren min frid – Krister Hultberg
24 maj Herren min läkare – Kristina Granath

Här kommer några tips inför er gudstjänst:

 • Låt det få bli gudstjänst när du tittar. Sätt av en bestämd tid på söndagen för veckans gudstjänst och gör inget annat under tiden. Ganska många i församlingen har bestämt sig för att hålla den vanliga tiden för gudstjänst klockan 11. Det finns en styrka i att veta att vi är många som är samlade just då, även om vi sitter på olika ställen.
 • Använd din bibel och följ med i texterna. Ha gärna en anteckningsbok och skriv ner det du känner är viktigt.
 • Var med i bönen. Varje onlinegudstjänst innehåller ett bönepass. Var aktiv i bön tillsammans med oss!
 • Är ni flera som tittar tillsammans: avsluta gärna med att be med och för varandra.

Förnyad kallelse till års- och administrationsmöte

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till årsmöte den 26 april klockan 12:30.
Vårt års- och adminstrationsmöte var från början planerat till den 29 mars och kallelse gick ut till medlemmarna. Sedan kom coronapandemin och myndigheternas restriktioner för offentliga samlingar. 

Vi valde då att öppna mötet den 29 mars, för att uppfylla våra stadgars skrivning att års-och administrationsmöte ska hållas före mars månads utgång. Den lilla grupp som var samlad då, beslutade direkt efter mötets öppnande att ajournera mötet till den 26 april klockan 12:30. Kallelse till årsmötet ska gå ut senast 14 dagar i förväg. Det är därför vi på nytt kallar till mötet på det här sättet.

Dessvärre finns det inte mycket som tyder på att myndigheternas restriktioner för offentliga samlingar kommer att hävas inom en snar framtid. Det mest troliga är att vi kommer tvingas behandla mötet på samma sätt ännu en gång – det vill säga att vi samlar en liten grupp som återupptar det ajournerade mötet, för att sedan ajournera det på nytt.

Skulle myndigheterna, mot förmodan, häva begränsningarna för offentliga samlingar kommer årsmötet hållas enligt denna kallelse.
I så fall kommer vi att skicka ut meddelande om detta så snart vi kan.
//Församlingsledningen

Påsken i Enakyrkan

I år blir påskhelgen ganska annorlunda för oss alla. På grund av coronapandemin kan vi inte samlas i kyrkan. Men vi kommer förstås att fira gudstjänst online.
Vi sänder en andakt med Krister Hultberg på Långfredagen och en predikan av Peter Ulveström på Påskdagen. Dessa inspelade gudstjänster läggs som vanligt ut på hemsidan på morgonen.

Du hittar alla våra onlinegudstjänster här: Gudstjänst Online

Du kan också hitta dem på Youtube. I så fall söker du på ”Enakyrkan” och klickar på den gudstjänst du vill se.

Vårstädning utomhus

Lördagen den 18 april klockan 10.00 – 13.00 är det vårstädning utomhus vid Enakyrkan/Kompassen.  Ta med räfsa, sekatör, borste, handskar eller annat lämpligt redskap som du vill använda. Om du har släpkärra och kan köra skräp till återvinningen är vi tacksamma för det. 

Vi kommer att vara utomhus och hålla avstånd till varandra. Om du blir fikasugen får du gärna ta med eget fika.

För att veta hur många som kommer anmäl dig/er i förväg. Sms:a senast den 16 april till:
Kicki Löfvenberg, 070 565 21 94
eller
e-posta: christine.lofvenberg@gmail.com.
Hör av dig om du kan ställa upp med släpkärra också.

Om det ösregnar den 18 april flyttar vi fram vårstädningen till den 25 april klockan 10.00 – 13.00.

Nu ställer vi om till gudstjänst online!

Kära vänner,
efter noggrant övervägande har vi idag tagit beslut om att inte hålla gudstjänst nu på söndag. Det var inget lätt beslut att ta, men vi tror det är det bästa i det läge som råder.

Det finns framför allt två faktorer att ta hänsyn till i ett sådant här beslut. Dels handlar det om församlingens behov av att samlas, inte minst i tider av oro och osäkerhet. Dels handlar det om det samhällsansvar som åligger varje organisation, att inte bidra till ökad smittorisk eller utsätta människor för onödiga risker.

I en tid när myndigheterna uppmanar alla över 70 år att hålla sig hemma och i princip alla större arrangemang ställs in eller skjuts på framtiden, får vi nog låta den sistnämnda faktorn väga tyngst. Vi vill inte utsätta människor för onödiga risker! Vårt eget behov att mötas som församling får därmed underordnad betydelse.

Vad händer nu?

 • Vi kan fortfarande mötas i hemgrupperna, så länge den som har förkylnings– eller influensasymptom avstår från att delta.
   
 • Vi har förberett för att kunna videofilma predikan inför söndag. En länk till församlingens Youtube-kanal kommer att vara tillgänglig via hemsidan på söndag klockan 11. Samla gärna familjen eller hemgruppen och ta del av Guds Ord tillsammans.
   
 • Vi vill uppmuntra till att vi hör av oss till varandra via telefon, framför allt till våra äldre medlemmar. Kolla om någon behöver hjälp till exempel med att handla eller uträtta andra ärenden.
    
 • Tillsvidare fortsätter vi att samlas till bön på tisdagar kl. 18:30. Detta kan komma att ändras utifrån myndigheternas riktlinjer. Besked om förändringar kommer att finnas på hemsidan och meddelas via mail.
   
 • De två gånger som återstår av vårens Back to Basics kommer att genomföras. Också här gäller att du som har förkylnings– eller influensasymptom måste stanna hemma.

Låt oss be för församlingen, för varandra, för vår stad och vårt land. Många är oroliga och många företag och verksamheter är starkt påverkade av coronavirusets framfart. 

I allt detta får vi hålla blicken fäst vid Jesus – trons upphovsman och fullkomnare! Han har lovat att alltid vara med oss, oavsett omständigheter och världsläge!

Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.
Ps 139:5

Med önskan om Guds rika välsignelse,

Krister Hultberg
pastor & föreståndare