Församlingsmöte 27/2

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till församlingsmöte, söndagen den 27 februari, direkt efter gudstjänsten.

Varmt välkommen!

Back to Basics – kursstart 24 februari

Enakyrkans återkommande grundkurs om den kristna tron – BACK TO BASICS – startar den 24 februari.
Kursen är upplagd på ett sätt som passar såväl den som är nyfiken på kristen tro, den som är ny i tron och den som varit med länge.

Läs mer om kursen och fyll i din anmälan här: BACK TO BASICS

Restriktionerna försvinner

Från och med den 9 februari slopas restriktionerna för offentliga sammankomster.
Det innebär att vi kan från och med söndagen den 13 februari kan återgå till att hålla en gudstjänst för alla.

Nu på söndag (den 6 februari) gäller dock fortfarande restriktionerna och vi håller två gudstjänster med maximalt 50 deltagare i varje. För att vara säker på en plats i gudstjänsten måste du boka plats i förväg. Det gör du på den här sidan: Boka plats.

Fortfarande följande för enskilda:
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Kapellet med nattvard

Kapellet är Enakyrkans storbönemöte, då hela församlingen och alla hemgrupper samlas första onsdagen i månaden för gemenskap, bön, lovsång och tillbedjan. Vi börjar klockan 18:30 med fika och fortsätter sedan tillsammans inför Guds ansikte.

Årets första “Kapellet” blir den 2 februari. Denna gång med nattvard.
Varmt välkommen!

Trivselstunden inställd

Tyvärr tvingas vi ställa in Trivselstunden den 2 februari.
Vi hade bjudit in Allan Ekstedt som gästtalare, men han har dessvärre testat positivt för covid-19.
Istället lovade Kristina Granath att medverka, i morse fick vi besked om att även hon har drabbats av covid-19.

Förhoppningsvis kan vi samlas till Trivselstunden i mars. Vi återkommer med besked om detta!

Nya regler för gudstjänst

Från och med den 12 januari gäller nya restriktioner vid offentliga samlingar. Eftersom vi i Enakyrkan valt att inte kräva vaccinationspass i samband med våra gudstjänster får vi bara samla 50 personer per gudstjänst.

Vi kommer därför tillsvidare hålla två korta gudstjänster varje söndag, en klockan 11:00 och en klockan 12:00.
För att delta i gudstjänsten måste du i förväg boka plats.

Du bokar plats i någon av våra gudstjänster på den här sidan: Boka plats!

Bön online i januari

Från och med den 9 januari kl 20:00, möts vi till bön online igen.
Bönekampanjen pågår varje kväll hela januari månad mellan 20:00 och 20:15.
Vi använder samma plattform som tidigare, och du hittar den här:
Enakyrkans Bön Online

Vi vill be för vår församling, för vår stad och för vårt land. Vi tror att Gud har mycket i beredskap för oss under 2022.

Varmt välkommen med!

Kallelse till församlingsmöte 9/1-2022

Du som är medlem i Enakyrkan hälsas välkommen till årets första församlingsmöte
söndagen den 9 januari 2022 direkt efter gudstjänsten.
Huvudfråga för mötet är att ta ställning till årets budgetförslag.

Länk till budgetförslaget finns i det mail som gått ut till våra medlemmar.

Varmt välkommen!
//Församlingsledningen

Anmäl dig till festen!

I januari fyller vår församling tjugo år. Det firar vi med en riktig fest fredagen den 7 januari kl.18:00.
Det blir god mat, minnen, underhållning och mycket annat.

För att vara med på festen behöver du anmäla dig. Det gör du på den här sidan: Anmälan till 20-årsfesten.

Vi har inte satt någon fast kostnad för kvällen, var och en betalar det man kan och vill. Det viktigaste är att du är med!

Sista anmälningsdag: 3 januari

Nya regler för offentliga samlingar

Onsdagen den 1 december införde myndigheterna nya regler för offentliga samlingar över 100 personer. Målet är naturligtvis att i så hög grad som möjligt bromsa smittspridningen av covid-19.

När det gäller våra gudstjänster har vi ställts in för två möjligheter: antingen att införa krav på vaccinationspass, eller att säkerställa att avstånd hålls och att verksamheten sker på säkert sätt.

Församlingsledningen har fört samtal i frågan och landat i att det skulle kännas fel att i ett gudstjänstsammanhang avkräva människor legitimation. Ett sådant förfarande skulle utestänga flera grupper av människor från rätten att fira gudstjänst.

Vi har istället valt att se till att vår gudstjänstlokal uppfyller kraven på avstånd. Det handlar bland annat om placering och gruppering av stolarna. Max 8 personer tillåts sitta tillsammans i sällskap. Det kommer att vara minst 1 meter mellan grupperna. För övrigt gäller de försiktighetsåtgärder som vi vant oss vid under hela pandemin:

• stanna hemma om du är sjuk eller har symptom
• hälsa på andra utan att ta i hand
• flytta inte på stolarna i lokalen
• iakttag god handhygien
• följ gudstjänstvärdarnas anvisningar