När det inte blir bra…

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Det som såg så bra ut på pappret och i de bilder som målades upp i huvudet, visar sig inte hålla riktigt när det kommer till skarpt läge. Vad gör man då?

Jo, man får ta till den gamla klassiska metoden ”Gör om – gör rätt!”

Tanken med att börja live-streama gudstjänsterna via Jitsi var att öka känslan av närvaro och gemenskap. Med facit i hand får vi konstatera att det inte blev riktigt så. Det är inte särskilt många som hört av sig med synpunkter, men de som gjort det har varit samstämmiga – det blev rörigt och hackigt.

Vi visste att ljudkvaliten skulle bli sämre än det vi vant oss vid och att det skulle bli en del flimmer i de små rutor som visar mötesdeltagarna. Men ljudet blev alltför dåligt, speciellt under lovsången och bilder som kom och gick upplevdes störande.

Därför går vi tillbaka till att sända våra gudstjänster via Youtube från och med nu på söndag (den 25 april) klockan 11:00.

Det vi behåller från vårt försök i söndags är att vi sänder live – det blir alltså inte förinspelat redigerat material utan vi firar gudstjänsten i realtid. Det du ser på din tv eller skärm är det som händer just då i kyrkan.

De livesända gudstjänsterna kommer att ligga kvar och kan ses i efterhand, men vi vill slå ett slag för det som i alla tider varit den kristna församlingens kännetecken – gudstjänst firar vi tillsammans. Så låt oss prioritera gudstjänsterna och gudstjänstiden så mycket vi kan! Vi möts på söndag klockan 11.

Bön online varje kväll

Så länge restriktionerna ligger kvar möts vi varje kväll klockan 20:21 till online-bön för året 2021. Vi håller en kort samling och ber för vår församling, vår stad och för vårt land. Vi använder Jitsi som plattform, vilket innebär att du inte behöver ladda ned någon programvara. Klicka bara på länken här nedanför, så kommer du till vårt bönerum online.

Varje kväll klockan 20:21.
Välkommen!

Enakyrkans Bönerum

Viktigt om våra gudstjänster

Från och med nästa söndag, den 18 april, gör vi en förändring i sättet vi firar gudstjänst. Under mer än ett år har våra online-gudstjänster bestått av förinspelad predikan, gudstjänstledning och lovsång. Vi har i detta gjort det bästa vi kunnat för att skapa gudstjänstgemenskap och närvarokänsla.

Mer och mer har vi dock upplevt, speciellt under de senaste månaderna, att det stora behovet inte är en hyfsat snygg produktion eller välmixad sång och musik. Det har saknats något – upplevelsen av att fira gudstjänst tillsammans!

Vi har sökt Guds tilltal i detta, en av de viktiga frågorna vi ställt oss har varit om gudstjänst är något vi tittar på eller något vi deltar i? Det har funnits en ganska tydlig signal i de två nattvardsgudstjänster vi haft och de korta bönekvällar som pågått varje kväll sedan januari. När vi ser varandra händer något. Det blir en annan närvaro, vi kan uppleva gemenskap även om vi sitter på skilda håll.

Därför vill vi i fortsättningen, istället för att lägga kraft och energi på att producera gudstjänstfilmer,  skapa mer av gudstjänstgemenskap utifrån de förutsättningar som finns.

Vi gör det genom att bjuda in till live-sänd gudstjänst via Jitsi varje söndag klockan 11.

Jitsi är samma plattform som vi har använt för nattvardsgudstjänster och församlingsmöten och som vi använder för våra bönesamlingar varje kväll.

Många församlingsmedlemmar är redan bekanta med plattformen, som har den fördelen att ingen programvara behöver laddas ner och installeras. Det räcker med att klicka på länken på hemsidan.

Nackdelarna med detta upplägg är att vi (troligen) inte kommer att kunna erbjuda möjlighet att ta del av gudstjänsten i efterhand. Det blir på sätt och vis en återgång till en enda gudstjänsttid som gäller för alla – söndagar klockan 11:00. Det finns också en risk att ljud och bildkvalitet blir något sämre än vad vi har vant oss vid.

Vi tror dock att fördelarna uppväger nackdelarna med råge. Vi firar gudstjänst samtidigt, vi får tillfälle att se varandra. Det blir helt enkelt mer ”gudstjänst på riktigt!”

Så – från och med nästa söndag, den 18 april klockan 11:00 möts vi till gudstjänst på den här länken:
ENAKYRKAN GUDSTJÄNST ONLINE

Varmt välkommen!

Påsken i Enakyrkan

Under påskdagarna möts vi online till följande samlingar:

Skärtorsdag kl 19:00
Getsemanestund med nattvardsfirande
Använd den här länken för att delta i samlingen: Getsemanestund

Långfredag kl 11:00
Gudstjänst via Youtube
Onlinegudstjänsterna finns på den här sidan: Gudstjänst Online

Påskdagen kl 11:00
Gudstjänst via Youtube
Onlinegudstjänsterna finns på den här sidan: Gudstjänst Online

Enakyrkans Julquiz

Tävla och vinn ett fint pris i Enakyrkans Julquiz! Bland de inskickade svaren drar vi en vinnare som får ett presentkort på lunch för upp till fyra personer på Kompassen.

Julquizet är nu avslutat. Vinnaren presenteras inom kort.

Digitalt församlingsmöte tisdag 24 november kl 18:30

Kära vänner,
de nya reglerna för sammankomster gör det svårt för oss att samlas till församlingsmöte på vanligt sätt. Vid vårt senaste församlingsmöte provade vi att kombinera samling i kyrkan med sändning via Youtube. Det fungerade någorlunda, men inte optimalt.

Den här gången, när restriktionerna är ännu striktare, kommer vi att testa ett helt digitalt möte.Vi kommer att använda oss av plattformen Jitsi och du kan delta i mötet via din dator eller smart-phone.

Om du använder dator behöver du inte ladda ned någon programvara, du kommer rakt in i mötet via den länk vi skickar ut ett par timmar innan mötet börjar.

Använder du smart-phone bör du ladda hem Jitsi-appen i förväg så att den är installerad och klar när mötet börjar. Du finner länkar till de olika apparna för iPhone och Android i slutet av det här mailet.

Vi ber dig se till att din mikrofon är avstängd när du loggar in till församlingsmötet. Vill du säga något kan du sedan slå på den när du får tillfälle att tala.

På dagordningen står Budget för 2021 samt information om de närmaste veckornas planering. Varmt välkommen till vårt digitala församlingsmöte!

//Församlingsledningen

Du kan ladda ned Jitsi-appen för iPhone här: Jitsi för iPhone
Du kan ladda ned Jitsi-appen för Android här: Jitsi för Android

Återgång till digitala gudstjänster

Med anledning av de nya råd och riktlinjer Folkhälsomyndigheten beslutat i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala ser vi det nödvändigt att återgå till digitala samlingar i så stor utsträckning som möjligt.

Det innebär att vi från och med den kommande söndagen (25 oktober) inte håller gudstjänst i kyrkan, utan på nytt hänvisar till våra digitala gudstjänster via hemsidan och Youtube.

De nya råden, som du kan läsa här nedanför, ska gälla från 20 oktober och två veckor framåt. Eftersom ingen vet exakt vad som kommer att hända väljer vi att ställa in gudstjänsterna tillsvidare och återkommer så snart en förändring är möjlig.

Vi kommer även försöka hitta en lösning för att hålla tisdagarnas andakter och bön via nätet. Vi återkommer om detta så fort som möjligt.

De råd som nu gäller för Uppsala län är:
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Välkommen till församlingsmöte 29/9 kl.18:30

Eftersom vi för närvarande håller två gudstjänster varje söndag är det svårt att lägga vårt församlingsmöte på “vår vanliga” tid efter förmiddagsgudstjänsten. Vi kommer därför att hålla nästa församlingsmöte i samband med kvällsandakten tisdagen den 29/9 klockan 18:30.
Under mötet kommer vi att informera om ekonomi, våra nya hyresgäster och annat som är på gång. Det är vår förhoppning att vi också ska ha tillräckligt underlag för att kunna blicka lite framåt i tiden.

Välkommen med!

//Församlingsledningen

Terminsstart för Enakung

Ikväll drar vi igång våra ungdomssamlingar “Enakung” igen. Alla som går högstadiet eller gymnasiet är välkomna!