Välkommen till församlingsmöte 29/9 kl.18:30

Eftersom vi för närvarande håller två gudstjänster varje söndag är det svårt att lägga vårt församlingsmöte på “vår vanliga” tid efter förmiddagsgudstjänsten. Vi kommer därför att hålla nästa församlingsmöte i samband med kvällsandakten tisdagen den 29/9 klockan 18:30.
Under mötet kommer vi att informera om ekonomi, våra nya hyresgäster och annat som är på gång. Det är vår förhoppning att vi också ska ha tillräckligt underlag för att kunna blicka lite framåt i tiden.

Välkommen med!

//Församlingsledningen

Terminsstart för Enakung

Ikväll drar vi igång våra ungdomssamlingar “Enakung” igen. Alla som går högstadiet eller gymnasiet är välkomna!

Två gudstjänster varje söndag

Det är ingen överdrift att konstatera att det här året hittills har varit prövande på många sätt. Det har gått tjugotvå veckor sedan vi möttes till gudstjänst i Enakyrkan. Våra onlinegudstjänster har fått betyda mycket för många under den här tiden, men de kan förstås inte fullt ut ersätta de samlingar vi har varit vana vid och längtar efter.

Pandemin är inte över. Restriktionerna står kvar som tidigare. Maximalt femtio personer får närvara vid offentliga samlingar och de som är över 70 år uppmanas undvika större samlingar, precis som tidigare.

Enakyrkans församlingsledning har bett och funderat över situationen. Att starta upp någon form av gudstjänst känns viktigt, samtidigt som det är ett stort ansvar att ta.

Det vi har kommit fram till är att vi måste försöka. Därför är det med glädje vi kan berätta att vi från och med den 6 september kommer att hålla två identiska gudstjänster i Enakyrkan varje söndag. Den första gudstjänsten kommer att hållas kl 10:30 och den andra kl 12:00. Det blir samma predikan, samma lovsångsteam och samma gudstjänstledare i båda gudstjänsterna.

Vi kommer att hålla söndagsskola parallellt med den ena gudstjänsten. Vi återkommer så snart som möjligt med information angående vilken gudstjänst som är aktuell för detta.

Det kommer inte att bli exakt som vanligt. Vi kommer att sprida ut sittplatserna i lokalen så glest som möjligt och vi får alltså inte att släppa in fler än 50 personer per gudstjänst. Om det skulle vara så att det blir fullt, så måste vi alla respektera detta. Det blir ingen servering och vi kommer att göra allt vi kan för att undvika köbildningar.

Fortfarande finns en hel del saker som vi funderar på och söker lösningar för. Det är osäkert om vi klarar av att både hålla gudstjänst och producera material för onlinesändningar samtidigt. Tyvärr leder ju detta till att det vi kan erbjuda dig, som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp, blir något sämre. Vi jobbar vidare på detta och podcasten kommer ju att finnas kvar så att man i alla fall kan lyssna på söndagens predikan.

Ett upplägg som detta kommer att kräva både disciplin och generositet från oss alla, men vi tror att detta är det bästa vi kan åstadkomma i nuläget. Be för oss i församlingsledningen, för alla lovsångare, tekniker, mötesvärdar och predikanter. Mitt i allt detta är vi övertygade om att Gud vill möta sitt folk!

Kvällsandakt & bön

Från och med ikväll, den 4 augusti, börjar vi åter samlas på tisdagskvällarna till andakt & bön. Vi fortsätter naturligtvis att följa föreskrifter och restriktioner från myndigheterna och håller avstånd till varandra, men vi tror att många längtar efter att få komma samman, läsa Guds Ord tillsammans och få be tillsammans med vännerna i församlingen.

Vi börjar klockan 18:30 och samlingen pågår i cirka en timme.
Varmt välkommen!

VÄLKOMMEN PÅ SOMMARKUL

4-5 juli i Kompassen Enköping.

Är du mellan 7 och 12 år är du välkommen på dagläger.
På programmet står samlingar med bibelberättelser, lekar, aktiviteter, sång, dans och gemenskap ute och inne. Vi äter lunch och fikar tillsammans. Är det bra väder kanske vi åker iväg någonstans
Vi startar klockan 10.00 och håller på till klockan 16.00, varje dag. Ingång från parkeringen.

Hoppas att du kommer!
Ledarna i Enakyrkans barnverksamhet.

Anmälan senast 27 juni
Smsa eller mejla anmälan till André Lovtjärn. Tel: 0703 08 13 94
andre.lovtjarn@ outlook.com

Ange på anmälan
Barnets namn och ålder. Vårdnadshavares namn och telefonnummer.

Pris: 100 kr/barn max 200 kr/familj
Swisha beloppet senast 4 juli till 0703 08 13 94 eller betala kontant till ledarna. Ange barnets namn vid betalning.

Frågor
Besvaras av Göran Granath goran@ granatherna.se

Sommarens gudstjänster

Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst online under sommaren. Från och med söndagen den 7 juni blir temat “Elva möten med Jesus.”
Texterna från evangelierna handlar om människor med helt olika bakgrund och med skilda behov, som får ett personligt möte med Jesus.

Vad händer med en människa som möter Jesus?
Hur möter Jesus människor?

I sommarens gudstjänster får vi bland andra följa Skeptikern Natanael, Teologen & den utstötta, En rik ung man, Två sörjande systrar, Sackeus och Lasarus.

Som vanligt hittar du söndagens onlinegudstjänst här på hemsidan under rubriken “Gudstjänst Online” eller på Youtube (sök på “Enakyrkan”).

Välkommen att fira gudstjänst med oss på nätet under sommaren!

Lovsångskväll 21/5 kl 18:00

Välkommen till lovsångskväll!

Mitt i dessa tider när vi inte kan träffas för att fira gudstjänst och tillbe som vanligt håller vi en lovsångskväll i Enakyrkan den 21 maj 18:00 i Stora salen.

Under ett par timmar stannar vi upp, ”mitt i stormen” och påminner oss om vem som sitter på tronen. Påminner våra hjärtan om Gud som valde att bli människa, som sov lugnt mitt i stormen, medan andra hade panik.

Vi tror att detta kommer vara en kväll av befrielse och av frid. Vi tror att Gud vill komma med ett färskt gudsmöte där Han påminner oss om vem Han är, vilka vi är och vilka vi är i Honom.

Kom med förväntan på Gud!

Vi följer rekommendationer om social distans och kommer sprida ut oss i stora salen. Vi ber dig avstå från att delta om du har symtom av luftvägsinfektion eller om du tillhör någon riskgrupp.

Eftersom vi måste begränsa antalet personer till 50, har vi skapat ett anmälningsformulär. Notera att du inte är fullt anmäld förrän du mottagit ett bekräftelsemail från oss.

FÖRST TILL KVARN GÄLLER!

ANMÄLAN:
https://forms.gle/KSbzEk4C8KA6duf2A

Kallelse till Års- och administrationsmötet

KALLELSE TILL ÅRS– OCH ADMINSTRATIONSMÖTE

Församlingens års- och administrationsmöte, som ajournerats ett par gånger kommer att hållas den 24 maj 2020 klockan 12:30.
Denna gång ajourneras inte mötet utan kommer att genomföras efter den sedvanliga dagordningen.

Anmälan

På grund av de rådande restriktionerna för samlingar behöver vi veta hur många som kommer att delta i årsmötet. Om antalet överstiger femtio kommer vi att ordna med överföring till en annan sal, så att alla kan följa med i diskussioner och beslut.
För att vara med på årsmötet måste du alltså anmäla dig i förväg.
OBS! Sista datum för anmälan är tisdag den 18 maj!

Anmälningsformuläret hittar du här:
ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

Vad gäller för de som är 70+?

Den som är över 70 år, tillhör någon riskgrupp eller känner sig det minsta sjuk ska naturligtvis följa de regler och rekommendationer som myndigheterna fastslagit. Det innebär att vi avråder alla som är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp att delta i mötet.

Medlem i församlingen som tillhör gruppen 70+ kommer att få brev med handlingar inför årsmötet och information om ombud som står till förfogande för denna grupp.

Handlingar

Ett mail med länkar till de aktuella dokumenten för årsmötet, såsom dagordning, årsberättelse, årsredovisning och förslag till val, har skickats ut via medlemsregistret.
Har du inte fått mailet, vänligen kontakta oss på info@18.159.146.128

Att hålla årsmöte på det här sättet med föranmälan och restriktioner är naturligtvis inte optimalt, men vi ser inga andra praktiska lösningar i det rådande läget och hoppas på din förståelse för att vi genomför mötet på det här sättet.

Vi önskar dig Guds rika välsignelse!
//Församlingsledningen


Jag är – ny serie predikningar

Vi går in i femte veckan av gudstjänster på nätet. Även om vi verkligen saknar att mötas som församling är vi tacksamma över att vi åtminstone har den här möjligheten. Statistiken över antalet unika tittare tyder på att vi har med oss en hel del människor som inte vanligtvis besöker våra gudstjänster. Be för dessa människor!
 
Den här helgen börjar vi predika över ett nytt tema som vi kallar ”Jag är…”.
I Gamla Testamentet presenterar Gud sig själv som ”Jag är”. Det finns en mängd tillägg till gudsnamnet, till exempel Herren din läkare, Herren din försörjare och Herren din frid. Vi kommer att lyfta fram några av dessa gudsnamn eftersom de förmedlar så mycket tröst och hopp, inte minst i den svåra tid vi nu upplever.

Krister Hultberg inleder serien med att tala om gudsnamnet JHWH och påminner om löftet “en trofast Gud, utan svek” från 5 Mosebok 32:4.
Resten av serien ser ut så här:

26 april Herren den närvarande – Krister Hultberg
03 maj Herren min försörjare – Elisabeth Rambrant
10 maj Herren min herde – Peter Ulveström
17 maj Herren min frid – Krister Hultberg
24 maj Herren min läkare – Kristina Granath

Här kommer några tips inför er gudstjänst:

  • Låt det få bli gudstjänst när du tittar. Sätt av en bestämd tid på söndagen för veckans gudstjänst och gör inget annat under tiden. Ganska många i församlingen har bestämt sig för att hålla den vanliga tiden för gudstjänst klockan 11. Det finns en styrka i att veta att vi är många som är samlade just då, även om vi sitter på olika ställen.
  • Använd din bibel och följ med i texterna. Ha gärna en anteckningsbok och skriv ner det du känner är viktigt.
  • Var med i bönen. Varje onlinegudstjänst innehåller ett bönepass. Var aktiv i bön tillsammans med oss!
  • Är ni flera som tittar tillsammans: avsluta gärna med att be med och för varandra.

Förnyad kallelse till års- och administrationsmöte

Du som är medlem i Enakyrkan kallas härmed till årsmöte den 26 april klockan 12:30.
Vårt års- och adminstrationsmöte var från början planerat till den 29 mars och kallelse gick ut till medlemmarna. Sedan kom coronapandemin och myndigheternas restriktioner för offentliga samlingar. 

Vi valde då att öppna mötet den 29 mars, för att uppfylla våra stadgars skrivning att års-och administrationsmöte ska hållas före mars månads utgång. Den lilla grupp som var samlad då, beslutade direkt efter mötets öppnande att ajournera mötet till den 26 april klockan 12:30. Kallelse till årsmötet ska gå ut senast 14 dagar i förväg. Det är därför vi på nytt kallar till mötet på det här sättet.

Dessvärre finns det inte mycket som tyder på att myndigheternas restriktioner för offentliga samlingar kommer att hävas inom en snar framtid. Det mest troliga är att vi kommer tvingas behandla mötet på samma sätt ännu en gång – det vill säga att vi samlar en liten grupp som återupptar det ajournerade mötet, för att sedan ajournera det på nytt.

Skulle myndigheterna, mot förmodan, häva begränsningarna för offentliga samlingar kommer årsmötet hållas enligt denna kallelse.
I så fall kommer vi att skicka ut meddelande om detta så snart vi kan.
//Församlingsledningen