Bön online varje kväll

Så länge restriktionerna ligger kvar möts vi varje kväll klockan 20:21 till online-bön för året 2021. Vi håller en kort samling och ber för vår församling, vår stad och för vårt land. Vi använder Jitsi som plattform, vilket innebär att du inte behöver ladda ned någon programvara. Klicka bara på länken här nedanför, så kommer du till vårt bönerum online.

Varje kväll klockan 20:21.
Välkommen!

Enakyrkans Bönerum

Viktigt om våra gudstjänster

Från och med nästa söndag, den 18 april, gör vi en förändring i sättet vi firar gudstjänst. Under mer än ett år har våra online-gudstjänster bestått av förinspelad predikan, gudstjänstledning och lovsång. Vi har i detta gjort det bästa vi kunnat för att skapa gudstjänstgemenskap och närvarokänsla.

Mer och mer har vi dock upplevt, speciellt under de senaste månaderna, att det stora behovet inte är en hyfsat snygg produktion eller välmixad sång och musik. Det har saknats något – upplevelsen av att fira gudstjänst tillsammans!

Vi har sökt Guds tilltal i detta, en av de viktiga frågorna vi ställt oss har varit om gudstjänst är något vi tittar på eller något vi deltar i? Det har funnits en ganska tydlig signal i de två nattvardsgudstjänster vi haft och de korta bönekvällar som pågått varje kväll sedan januari. När vi ser varandra händer något. Det blir en annan närvaro, vi kan uppleva gemenskap även om vi sitter på skilda håll.

Därför vill vi i fortsättningen, istället för att lägga kraft och energi på att producera gudstjänstfilmer,  skapa mer av gudstjänstgemenskap utifrån de förutsättningar som finns.

Vi gör det genom att bjuda in till live-sänd gudstjänst via Jitsi varje söndag klockan 11.

Jitsi är samma plattform som vi har använt för nattvardsgudstjänster och församlingsmöten och som vi använder för våra bönesamlingar varje kväll.

Många församlingsmedlemmar är redan bekanta med plattformen, som har den fördelen att ingen programvara behöver laddas ner och installeras. Det räcker med att klicka på länken på hemsidan.

Nackdelarna med detta upplägg är att vi (troligen) inte kommer att kunna erbjuda möjlighet att ta del av gudstjänsten i efterhand. Det blir på sätt och vis en återgång till en enda gudstjänsttid som gäller för alla – söndagar klockan 11:00. Det finns också en risk att ljud och bildkvalitet blir något sämre än vad vi har vant oss vid.

Vi tror dock att fördelarna uppväger nackdelarna med råge. Vi firar gudstjänst samtidigt, vi får tillfälle att se varandra. Det blir helt enkelt mer ”gudstjänst på riktigt!”

Så – från och med nästa söndag, den 18 april klockan 11:00 möts vi till gudstjänst på den här länken:
ENAKYRKAN GUDSTJÄNST ONLINE

Varmt välkommen!

Påsken i Enakyrkan

Under påskdagarna möts vi online till följande samlingar:

Skärtorsdag kl 19:00
Getsemanestund med nattvardsfirande
Använd den här länken för att delta i samlingen: Getsemanestund

Långfredag kl 11:00
Gudstjänst via Youtube
Onlinegudstjänsterna finns på den här sidan: Gudstjänst Online

Påskdagen kl 11:00
Gudstjänst via Youtube
Onlinegudstjänsterna finns på den här sidan: Gudstjänst Online

Enakyrkans Julquiz

Tävla och vinn ett fint pris i Enakyrkans Julquiz! Bland de inskickade svaren drar vi en vinnare som får ett presentkort på lunch för upp till fyra personer på Kompassen.

Julquizet är nu avslutat. Vinnaren presenteras inom kort.

Digitalt församlingsmöte tisdag 24 november kl 18:30

Kära vänner,
de nya reglerna för sammankomster gör det svårt för oss att samlas till församlingsmöte på vanligt sätt. Vid vårt senaste församlingsmöte provade vi att kombinera samling i kyrkan med sändning via Youtube. Det fungerade någorlunda, men inte optimalt.

Den här gången, när restriktionerna är ännu striktare, kommer vi att testa ett helt digitalt möte.Vi kommer att använda oss av plattformen Jitsi och du kan delta i mötet via din dator eller smart-phone.

Om du använder dator behöver du inte ladda ned någon programvara, du kommer rakt in i mötet via den länk vi skickar ut ett par timmar innan mötet börjar.

Använder du smart-phone bör du ladda hem Jitsi-appen i förväg så att den är installerad och klar när mötet börjar. Du finner länkar till de olika apparna för iPhone och Android i slutet av det här mailet.

Vi ber dig se till att din mikrofon är avstängd när du loggar in till församlingsmötet. Vill du säga något kan du sedan slå på den när du får tillfälle att tala.

På dagordningen står Budget för 2021 samt information om de närmaste veckornas planering. Varmt välkommen till vårt digitala församlingsmöte!

//Församlingsledningen

Du kan ladda ned Jitsi-appen för iPhone här: Jitsi för iPhone
Du kan ladda ned Jitsi-appen för Android här: Jitsi för Android

Återgång till digitala gudstjänster

Med anledning av de nya råd och riktlinjer Folkhälsomyndigheten beslutat i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala ser vi det nödvändigt att återgå till digitala samlingar i så stor utsträckning som möjligt.

Det innebär att vi från och med den kommande söndagen (25 oktober) inte håller gudstjänst i kyrkan, utan på nytt hänvisar till våra digitala gudstjänster via hemsidan och Youtube.

De nya råden, som du kan läsa här nedanför, ska gälla från 20 oktober och två veckor framåt. Eftersom ingen vet exakt vad som kommer att hända väljer vi att ställa in gudstjänsterna tillsvidare och återkommer så snart en förändring är möjlig.

Vi kommer även försöka hitta en lösning för att hålla tisdagarnas andakter och bön via nätet. Vi återkommer om detta så fort som möjligt.

De råd som nu gäller för Uppsala län är:
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.
  • Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.
  • Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.
  • Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Välkommen till församlingsmöte 29/9 kl.18:30

Eftersom vi för närvarande håller två gudstjänster varje söndag är det svårt att lägga vårt församlingsmöte på “vår vanliga” tid efter förmiddagsgudstjänsten. Vi kommer därför att hålla nästa församlingsmöte i samband med kvällsandakten tisdagen den 29/9 klockan 18:30.
Under mötet kommer vi att informera om ekonomi, våra nya hyresgäster och annat som är på gång. Det är vår förhoppning att vi också ska ha tillräckligt underlag för att kunna blicka lite framåt i tiden.

Välkommen med!

//Församlingsledningen

Terminsstart för Enakung

Ikväll drar vi igång våra ungdomssamlingar “Enakung” igen. Alla som går högstadiet eller gymnasiet är välkomna!

Två gudstjänster varje söndag

Det är ingen överdrift att konstatera att det här året hittills har varit prövande på många sätt. Det har gått tjugotvå veckor sedan vi möttes till gudstjänst i Enakyrkan. Våra onlinegudstjänster har fått betyda mycket för många under den här tiden, men de kan förstås inte fullt ut ersätta de samlingar vi har varit vana vid och längtar efter.

Pandemin är inte över. Restriktionerna står kvar som tidigare. Maximalt femtio personer får närvara vid offentliga samlingar och de som är över 70 år uppmanas undvika större samlingar, precis som tidigare.

Enakyrkans församlingsledning har bett och funderat över situationen. Att starta upp någon form av gudstjänst känns viktigt, samtidigt som det är ett stort ansvar att ta.

Det vi har kommit fram till är att vi måste försöka. Därför är det med glädje vi kan berätta att vi från och med den 6 september kommer att hålla två identiska gudstjänster i Enakyrkan varje söndag. Den första gudstjänsten kommer att hållas kl 10:30 och den andra kl 12:00. Det blir samma predikan, samma lovsångsteam och samma gudstjänstledare i båda gudstjänsterna.

Vi kommer att hålla söndagsskola parallellt med den ena gudstjänsten. Vi återkommer så snart som möjligt med information angående vilken gudstjänst som är aktuell för detta.

Det kommer inte att bli exakt som vanligt. Vi kommer att sprida ut sittplatserna i lokalen så glest som möjligt och vi får alltså inte att släppa in fler än 50 personer per gudstjänst. Om det skulle vara så att det blir fullt, så måste vi alla respektera detta. Det blir ingen servering och vi kommer att göra allt vi kan för att undvika köbildningar.

Fortfarande finns en hel del saker som vi funderar på och söker lösningar för. Det är osäkert om vi klarar av att både hålla gudstjänst och producera material för onlinesändningar samtidigt. Tyvärr leder ju detta till att det vi kan erbjuda dig, som är över 70 år eller tillhör annan riskgrupp, blir något sämre. Vi jobbar vidare på detta och podcasten kommer ju att finnas kvar så att man i alla fall kan lyssna på söndagens predikan.

Ett upplägg som detta kommer att kräva både disciplin och generositet från oss alla, men vi tror att detta är det bästa vi kan åstadkomma i nuläget. Be för oss i församlingsledningen, för alla lovsångare, tekniker, mötesvärdar och predikanter. Mitt i allt detta är vi övertygade om att Gud vill möta sitt folk!