Parrelationer behöver underhållas för att leva och utvecklas. Enakyrkan bjuder in till parrelationskurs där deltagarna får föreläsningar, praktiska råd och massor av samtalstid med varandra. Allt med syftet att få kärleken att leva och blomma.

Kursen består av sju träffar med olika teman. Ett kort föredrag följs upp av samtal och övningar. Paren samtalar endast sinsemellan, inga samtal sker i grupp. Varje tillfälle inleds med en enkel måltid.

De teman som vi kommer att arbeta med är:
• Att bygga en säker grund
• Konsten att kommunicera
• Kärlek i praktisk handling
• Konfliktlösning
• Förlåtelsens kraft
• Familjens livshjul
• Närhet och sex

Vi tror att alla par kan ha glädje av kursen, vare sig man levt tillsammans i många år eller nyligen blivit ett par. Kursen är lämplig för par som vill underhålla och vårda sin relation, men inte för par som är i akut kris. Där behövs annan hjälp (om ni inte vet var ni ska vända er kan vi hjälpa till med det).

Tider:
Kursen kommer att hållas fyra kvällar under hösten med start den 24 september klockan 18:30. Därefter fortsätter vi den 15 oktober, 5 november och 26 november. De återstående tre tillfällena blir under januari och februari 2020. Datumen meddelas senare. Varje samtals- kväll pågår i cirka 2,5 timmar.

Kostnad:
Kostnaden för kursen är 700 kronor/par och inkluderar måltid med fika vid varje tillfälle samt en deltagarmanual till varje deltagare. Den som vill kan köpa kursboken ”Äktenskapsboken” till självkostnads- pris.

Arrangör:
Arrangör för kursen är Enakyrkans livssamtalsgrupp. Huvudansvariga är Göran Granath (familjeterapeut med många års erfarenhet av familje- och parsamtal), Kristina Granath (socionom med grund- läggande psykoterapiutbildning som arbetat mest med samtal med vuxna, enskilt och i grupp.) och Krister Hultberg, (pastor med många års erfarenhet av samtal och rådgivning).

Anmälan:
Anmälan är nu stängd. Nästa kurs kommer att annonseras här på hemsidan. Tack för ditt intresse!