Vi ber för Ukraina!

Varje vardagskväll, kl 20:00 – 20:15, under mars ber vi för situationen i Ukraina.
Vi tror att Gud har makt att gripa in och förvandla.

Kom och se Herrens verk,
häpnadsväckande saker
gör han på jorden.
Han stillar strider över hela jorden,
han bryter bågen
och bräcker spjutet,
bränner upp vagnarna i eld.
Psalm 46:9-10