Länk till söndagens gudstjänst

Från och med den 25 april 2021 sänder vi våra gudstjänster live på Youtube.
Gudstjänsten börjar klockan 11:00.
Använd den här länken: Enakyrkan Gudstjänst 2 maj 2021